Hoonete renoveerimine

Hoonete renkonstrueerimine ja renoveerimine

 • Ärihoone renoveerimine
 • Tootmishoone renoveerimine
 • Korterelamu renoveerimine
 • Eramu renoveerimine
 • Palkmaja renoveerimine
 • Suvila renoveerimine
 • Talumaja renoveerimine
 • Maakivist hoone renoveerimine

Kortermajade renoveerimine

 • Puitmajade renoveerimine
 • Palkmajade renoveerimine
 • Kivimajade renoveerimine

Juurdeehitused ja rekonstrueerimine

Juurdeehitus

 • Maja laiendamine
 • Pööningu väljaehitamine
 • Ehitise laiendamine
 • Pööningu soojustamine

Hoonete ümber ehitus

 • Mikrokorterid
 • Üürimajad

Muinsuskaitse ja miljööalade renoveerimine

 • Muinsuskaitse all oleva hoone renoveerimine.
 • Muinsuskaitse all oleva mälestiste renoveerimine
 • Miljööväärtusliku ala renoveerimine

Fassaadide renoveerimine

Krohvitud fassaadid

 • Fassaadi remont
 • Fassaadi renoveerimine
 • Fassaadi värvimine
 • Fassaadi krohvimine
 • Antiikkrohviga krohvimine
 • Lubikrohvimine

Puitfassaadide ehitus

 • Puitfassaadide värvimine
 • Puitfassaadide renoveerimine
 • Puitfassaadide soojustamine
 • Palkmaja renoveerimine

Vundamendid

 • Vundamendi soojustamine
 • Vundamendi renoveerimine
 • Vundamendi krohvimine
 • Vundamendi tõstmine
 • Vana vundamendi taastamine
 • Vundamendi parandamine
 • Sokli krohvimine

Katusete renoveerimine ja ehitus

Katuse ehitus, vahetus ja remont

 • Plekk-katus
 • Valtsplekk katus
 • Eterniitkatuse paigaldus
 • PVC katus
 • Lamekatuse ehitus
 • Lamekatuse remont
 • Kiltkivi katus
 • Kivikatuse ehitamine
 • Katuse soojustamine
 • Katuse remont

Katuse renoveerimine ja ümberehitus

 • Katuse soojustamine
 • Viilkatuse soojustamine
 • Lamekatuse soojustamine
 • Katusealuse ehitus
 • Rõdude, avade ja vinskappide ehitus
 • Katuse konstruktsioonide ehitus ja ümberehitus
 • Katuse tõstmine

Üldehitustööd ja renoveerimine

Konstruktsiooni taastamine ja tugevdamine

 • Konstruktiivne projekteerimine
 • Pragude parandused
 • Müüride taastamine
 • Vahelagede, seinade ja katuste tugevdamine ja rihtimine
 • Avade ümberehitus ja silluste taastamine
 • Puitkonstruktsioonide taastamine
 • Palk-kontstuktsioonide taastamine ja remont
 • Hoone vajumise taastamine
 • Vundamendi vajumise taastamine
 • Põranda vajumise taastamine

Ehitusvigade parandamine

 • Ehitise ekspertiis
 • Külmasildade likvideerimine
 • Majade hallituse likvideerimine
 • Niiskuskahjustuste likvideerimine

Rõdud

 • Rõdu ehitus
 • Rõdu renoveerimine
 • Rõdu remont

Keldrid

 • Keldri ehitamine
 • Keldri hüdroisolatsioon
 • Keldri soojustamine
 • Keldri veekindlaks tegemine
 • Keldri konstruktsioonide tugevdamine, parandus ja ümber ehitamine.

ERAKLIENDILE

OLEME KAASLASEKS SUUREMATEL JA VÄIKSEMATEL TÖÖDEL

Ehitamine on eraisiku jaoks sageli ettevõtmine, mida finantseeritakse aastatepikkuse pangalaenuga. Tegemist on väga kaalutletud otsusega.

Pika ja märkimisväärse kohustuse võtmine on vähem pingeline, kui Sul on usaldusväärne koostööpartner, kellel on ehitamiseks tegevusluba, kvalifikatsiooni omavad ehitusjuhid ja -insener, püsimeeskond Eestimaistest ehitajatest, koguriskikindlustus ja konstruktiivse projekteerimise pädevus ning tahe anda endast parim.

 • Järjepidevalt ehitusturul aastast 2008
 • Konstruktiivne projekteerimine
 • Koguriski- ja vastutuskindlustus ehitustööde ajal
 • Projektide ajakavapõhine juhtimine
 • Sisekujundus- ja arhitektuursed lahendused
 • Kvaliteedijuhiste ja -standardite alusel ehitamine
 • Püsimeeskond pikkade kogemustega ehitajatest
 • Ehitusjuhid kutsekvalifikatsiooniga, ehitusinsener tase 6 või 7
 • Dokumentatsioon ja kasutusloa taotlemine

ERAKLIENDILE

OLEME KAASLASEKS SUUREMATEL JA VÄIKSEMATEL TÖÖDEL

Ehitamine on eraisiku jaoks sageli ettevõtmine, mida finantseeritakse aastatepikkuse pangalaenuga. Tegemist on väga kaalutletud otsusega.

Pika ja märkimisväärse kohustuse võtmine on vähem pingeline, kui Sul on usaldusväärne koostööpartner, kellel on ehitamiseks tegevusluba, kvalifikatsiooni omavad ehitusjuhid ja -insener, püsimeeskond Eestimaistest ehitajatest, koguriskikindlustus ja konstruktiivse projekteerimise pädevus ning tahe anda endast parim.

 • Järjepidevalt ehitusturul aastast 2008
 • Konstruktiivne projekteerimine
 • Projektide ajakavapõhine juhtimine
 • Kvaliteedijuhiste ja -standardite alusel ehitamine
 • Püsimeeskond pikkade kogemustega ehitajatest
 • Ehitusjuhid kutsekvalifikatsiooniga, ehitusinsener tase 6 või 7
 • Koguriski- ja vastutuskindlustus ehitustööde ajal
 • Sisekujundus- ja arhitektuursed lahendused
 • Dokumentatsioon ja kasutusloa taotlemine

   ÄRIKLIENDILE

   OLEME PARTNERIKS IGAS SUURUSES OBJEKTIDEL

   Iga ettevõtja pühendub eelkõige oma põhitegevusele. Äripindade ehitus, remont või renoveerimine oleks küll vajalik, aga ehitusprotsesside alustamine, lahenduste leidmine on tihti nii keeruline ja aeganõudev, et seetõttu lükatakse neid vajalikke töid sageli edasi.

   Conberg ongi seadnud oma eesmärgiks olla äriklientidele võimekas koostööpartner. Võimaldame ettevõtjal pühenduda oma eesmärkidele ja visioonile ning keskenduda vaid kõige olulisemale. Conberg võtab enda kanda projekteerimise, ekspertiisid, sisekujunduse, lubade taotlemise, ehitustööd ja ehitise legaliseerimise. Tänaseks on mitmed ettevõtted kutsunud meid oma püsipartneriks ja meie firma tegelebki kõikide nende ehitusalaste küsimuste ja soovidega.

   • Järjepidevalt ehitusturul aastast 2008
   • Tervikteenus projekteerimisest kasutusloani
   • Ehitusjuhid kutsekvalifikatsiooniga ehitusinsener tase 6 või 7
   • Konstruktiivne projekteerimine
   • Projektide ajakavapõhine juhtimine
   • Koguriski- ja vastutuskindlustus ehitustööde ajal
   • Kvaliteedijuhiste ja -standardite alusel ehitamine
   • Püsimeeskond pikkade kogemustega ehitajatest
   • Sisekujundus- ja arhitektuursed lahendused

   ÄRIKLIENDILE

   OLEME PARTNERIKS IGAS SUURUSES OBJEKTIDEL

   Iga ettevõtja pühendub eelkõige oma põhitegevusele. Äripindade ehitus, remont või renoveerimine oleks küll vajalik, aga ehitusprotsesside alustamine, lahenduste leidmine on tihti nii keeruline ja aeganõudev, et seetõttu lükatakse neid vajalikke töid sageli edasi.

   Conberg ongi seadnud oma eesmärgiks olla äriklientidele võimekas koostööpartner. Võimaldame ettevõtjal pühenduda oma eesmärkidele ja visioonile ning keskenduda vaid kõige olulisemale.

   Conberg võtab enda kanda projekteerimise, ekspertiisid, sisekujunduse, lubade taotlemise, ehitustööd ja ehitise legaliseerimise. Tänaseks on mitmed ettevõtted kutsunud meid oma püsipartneriks ja meie firma tegelebki kõikide nende ehitusalaste küsimuste ja soovidega.

   • Järjepidevalt ehitusturul aastast 2008
   • Tervikteenus projekteerimisest kasutusloani
   • Konstruktiivne projekteerimine
   • Projektide ajakavapõhine juhtimine
   • Kvaliteedijuhiste ja -standardite alusel ehitamine
   • Püsimeeskond pikkade kogemustega ehitajatest
   • Ehitusjuhid kutsekvalifikatsiooniga ehitusinsener tase 6 või 7
   • Koguriski- ja vastutuskindlustus ehitustööde ajal
   • Sisekujundus- ja arhitektuursed lahendused

   KORTERIÜHISTULE

   OLEME ABILISEKS ERINEVATE TÖÖDE TEOSTAMISEL

   Conberg  on firma, kelle põhitegevuseks on 2008. aastast hoonete renoveerimine ja rekonstrueerimine. Omame ehitamise, muinsuskaitse ja omanikujärelvalve tegevuslube. Töötame iga hoone lahendused välja valdkonna ekspertidega, projekteerime nii konstruktiivsed kui tööjoonised. Töötame Eesti oma tööjõuga ning tööde tellija vara kaitseks sõlmime iga objekti kohta kindlustused. Oskame aidata vajadusel juriidilistes küsimustes ning kooskõlastame tehtud tööd omavalitsusega.

   Oleme teie kõrval algusest lõpuni, seisame teie huvide eest ning leiame parimad võimalikud lahendused.

   • Hoonete renoveerimine ja rekonstrueerimine
   • Projekteerimise juhtimine
   • Küttesüsteemid
   • Fassaadi renoveerimine puit ja kivimajad
   • Fassaadi soojustamine puit ja kivimajad
   • Ventilatsioon
   • Katuste soojustamine ja ehitus
   • Vundamendi- ja sokli soojustamine

   KINNISVARA INVESTORILE

   OLEME USALDUSVÄÄRNE PARTNER

   Soovime näha võimalusi unikaalsete hoonete ja piirkondade – muinsuskaitseliste hoonete, katusekorruste väljaehitamise, vanade ärihoonete ümberehituste ja muude omanäoliste ehitiste arendusprojektides.

   Pakume investoritele investeerimisvõimalust kinnisvara projektidesse kõikehõlmava teenusena. Koostöö sisaldab arendusprojekti leidmist, ostu läbirääkimisi, äriplaani, projekteerimist, ehitusluba, ehitustöid ja kasutusluba ning vajadusel aitame kaasa müügiprotsessis. Koos kinnistu soetamisega on investeeringu eelarved sõltuvalt linnast ja projektist alates 800 000 eurost.

   Hetkel oleme investoritega koostöös ellu viinud kaks arendusprojekti, mille käigus oleme ellu äratanud mitu muinsuskaitse all olevat hoonet Pärnu südalinnas. Tänaseks on korterid müüdud ja investeeringu tootluseks mõlemal projektil üle 20 protsendi.

   KORTERIÜHISTULE

   OLEME ABILISEKS ERINEVATE TÖÖDE TEOSTAMISEL

   Conberg  on firma, kelle põhitegevuseks on 2008. aastast hoonete renoveerimine ja rekonstrueerimine. Omame ehitamise, muinsuskaitse ja omanikujärelvalve tegevuslube. Töötame iga hoone lahendused välja valdkonna ekspertidega, projekteerime nii konstruktiivsed kui tööjoonised. Töötame Eesti oma tööjõuga ning tööde tellija vara kaitseks sõlmime iga objekti kohta kindlustused. Oskame aidata vajadusel juriidilistes küsimustes ning kooskõlastame tehtud tööd omavalitsusega.

   Oleme teie kõrval algusest lõpuni, seisame teie huvide eest ning leiame parimad võimalikud lahendused.

   • Hoonete renoveerimine ja rekonstrueerimine
   • Projekteerimise juhtimine
   • Fassaadi renoveerimine puit ja kivimajad
   • Fassaadi soojustamine puit ja kivimajad
   • Katuste soojustamine ja ehitus
   • Vundamendi- ja sokli soojustamine
   • Küttesüsteemid
   • Ventilatsioon

   KINNISVARA INVESTORILE

   OLEME USALDUSVÄÄRNE PARTNER

   Soovime näha võimalusi unikaalsete hoonete ja piirkondade – muinsuskaitseliste hoonete, katusekorruste väljaehitamise, vanade ärihoonete ümberehituste ja muude omanäoliste ehitiste arendusprojektides.

   Pakume investoritele investeerimisvõimalust kinnisvara projektidesse kõikehõlmava teenusena. Koostöö sisaldab arendusprojekti leidmist, ostu läbirääkimisi, äriplaani, projekteerimist, ehitusluba, ehitustöid ja kasutusluba ning vajadusel aitame kaasa müügiprotsessis. Koos kinnistu soetamisega on investeeringu eelarved sõltuvalt linnast ja projektist alates 800 000 eurost.

   Hetkel oleme investoritega koostöös ellu viinud kaks arendusprojekti, mille käigus oleme ellu äratanud mitu muinsuskaitse all olevat hoonet Pärnu südalinnas. Tänaseks on korterid müüdud ja investeeringu tootluseks mõlemal projektil üle 20 protsendi.

   TÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED

   Lahendused ja materjalid.

   Kasutame oma töös vaid usaldusväärseid ja kõrge kvaliteediga ehitusmaterjale.

   Kulude kokkuhoid materjalide kvaliteedi arvelt ei ole meie valik, sest eelkõige suurepärased materjalid ja tervikuna läbimõeldud lahendused tagavad püsiva ning jätkusuutliku tulemuse. Sellega pikendame oma tehtud tööde kestvust, mis pikemas plaanis on ka kulude mõistes säästlikum lahendus.

   Täisteenus ideest teostuseni.

   Seisame oma kliendi huvide eest kogu ehitusprotsessi vältel. Leiame lahendused küsimustele ja kaasame protsessi oma ala parimaid eksperte. Lepime vaid parema tulemusega ning teeme enda poolt kõik, et muuta kogu ehitusprotsess kliendile meeldivaks.

   Eluterve keskkond ja jätkusuutlikud lahendused.

   Meie suurim soov on luua oma klientidele kauakestev, eluterve ja hästi toimiv keskkond. See sünnib läbi  erinevate mõjurite: keskkonnasõbralikud tooted, terviklikud lahendused, asjatundlik nõu ja teadlikud otsused.

   TÖÖTAMISE PROTSESS

   Tutvume

   Tutvume

   Kaardistame eesmärgid, teeme kindlaks hetkeolukorra, töötame välja lahendused, esitame kalkulatsioonid.
   Koostöö algab

   Koostöö algab

   Lepime kokku tingimustes, koostame lepingu, kindlustame vara ehitusaegse koguriskikindlustusega.
   Meie töö

   Meie töö

   Koostame ajakava, kvaliteediplaanid, projekteerime tööjoonised ja juhime kogu protsessi. Teostame ehitustööd, taotleme vajalikud load ning esitame seaduses nõutud dokumentatsiooni.
   Pärast projekti

   Pärast projekti

   Pakume tehtud töödele tuge ja 36-kuulist garantiid.