Tallinna mnt 14 katus

Tallinna mnt 14 katus


    Mida Conberg Ehitus tegi?

    Pärnus 1910. aasta kortermaja katuse vahetus ja restaureerimine

    Miljööväärtuslikul alal Eesti aegse 6 korteri ja I korruse kauplusega elamu katuse vahetus koos torni restaureerimisega. Torni läbiroostetanud detailid asendati oma ala meistrite poolt 100% identsete koopiatega. Katusell olid kahjustatud vanad palkkonstruktsioonid, mis asendati uute konstruktsioonidega. Hoone muutis väärtuslikuks ajalooline välisilme. Meie töövõtt sisaldas konstruktiivset ja tehniliste sõlmede projekteerimist koos ehitustöödega. Kultuuriväärtusega tarindid ja detailid säilitati omal kohal, restaureeriti ning eksponeeriti.

    Lisainfo

    Kortermaja katuse ehitus 375m2 koos kandekonstruktsioonide ümber ehitusega. Torni restaureerimine.