Tallinn, Raua fassaad

Tallinn, Raua fassaad


  Mida Conberg Ehitus tegi?

  Tallinnas kortermaja 1933. a. ehitismälestis fassaaditööd Raua 25

  Restaureeriti ehitusmälestis, mis ehitati aastal 1933. Tegemist sõjaeelse moodsa kortermajaga, mis olemuselt silmapaistev ja hästi säilinud. Taastati kahjustatud konstruktsioonid seintes ja vundamendis. Meie töövõtt sisaldas konstruktiivset ja tehniliste sõlmede projekteerimist koos ehitustöödega. Kultuuriväärtusega tarindid ja detailid säilitati omal kohal, restaureeriti ja eksponeeriti. Kujunduse otsused sündisid arhitekti, tellija ja muinsuskaitse tihedas koostöös. Lõpptulemus sai väärikas ja ajatu.

  Lisainfo

  Fassaadi ja sokli renoveerimine koos rõdude taastamisega 850m2.

  Link kultuuri mälestiste registrile -https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8208